สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 25th - Author: NaiITservice

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

บรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณ ครอบครัวเทศบาลแว้งที่รัก 
ที่ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมกันทำงาน เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลแว้งของเรา

นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนผุู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง