สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 25th - Author: NaiITservice

วันนี้(26/5/59) นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมสันนิบาติฯ ครั้งที่34 (ครั้งที่2ประจำปี2559) ณ ห้องประชุมมหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

 วันนี้(6/5/59)นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้นายอนิรุทธ์ แวเต๊ะ นำทีมงานป้องกันฯออกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลแว้ง เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง