สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Sunday the 26th - Author: NaiITservice

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 รายงานสถิติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปี 2563

 รายงานสถิติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปี 2564

 รายงานสถิติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปี 2565

 รายงานสถิติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปี 2566

 

 

 

 

 

 

 กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                       กลับหน้าหลัก

 

couponcodeshosting
สำนักงานเทศบาลแว้ง