สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 23rd - Author: NaiITservice

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 นนายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 12.00 นนายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมละหมาดวันศุกร์ ณ มัสยิดเราฎอฏูลญันนะห์ ฃุมฃนบูเก๊ะยารง เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 นนายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนตาดีกาบูเก๊ะยารง ฃุมฃนบูเก๊ะยารง เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง