สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแว้ง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยรองนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กอง และหัวหน้าฝ่าย ทุกกอง ประชุมเรื่องเตรียมงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอน แว้งที่รัก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี ีนายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มาเยี่ยมคณะครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำแว้งและพบปะผู้ปกครองนักเรียนเปิดเรียนเทอมแรกของปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ต้อนรับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส (สสจ.นธ.) ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง