Black Ribbon
สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 18th - Author: NaiITservice

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือและติดตามการดำเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเข็มทอง สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล ทั้งนี้ได้แนะนำข้าราชการใหม่ แม่บ้านและนักศึกษาฝึกงาน รายงานตัวในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเข็มทอง สำนักงานเทศบาลตำแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา. 09.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ต้อนรับ พ.ต.อ.สิทธิพงษ์ หัสรังษี ผู้กำกับสถานีภูธรแว้ง คนใหม่ และ พ.ต.ต.อุสมาน หะยีหมัด สวป.สภ.แว้ง

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งเป็นประธานการประชุมคณะทำงานกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน แว้งที่รัก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง