สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 23rd - Author: NaiITservice

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี ได้มอบเงินอุดหนุนละศีลอดให้กับมัสยิดและบาลาเซาะ ตาม"โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2561" ในเขตเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมละศีลอด ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ณ บาลาเซาะพงยือริง ชุนชนลูโบ๊ะดาลัม เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง นราธิวาส

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมละศีลอด "รอมฎอนสัมพันธ์ ฉันเพื่อนครูแว้ง" ณ โรงเรียนบ้านแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลแว้ง ร่วมกับ รพ.แว้ง สสอ.แว้ง และ ร.ร.บ้านแว้ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้สโลแกน "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ "    " Tobacco Breaks Hearts”   ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง