สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 11th - Author: NaiITservice

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง และ นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาลตำบลแว้งเข้าร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานเปิดโครงการฦึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ "หลักสูตรนวดแผนไทย" ประจำปี 2561ณ ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 20.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมบรรยายธรรม ประจำปี 2561 เนื่องในวันเทศบาล บรรยายโดย อ.บับลี อับดุรเราะฮฺมาน "มุสลิมกับโลกปัจจุบัน" ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นนายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ (วัน อสม.) ณ หอประชุมอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง