สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 25th - Author: NaiITservice

วันนี้ 13 ม.ค.58 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลแว้งนำทีมโดยนายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยรองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลแว้ง ...ได้ร่วมกันรณรงค์ Big Cleaning Day เป็นครั้งที่ 2 หลังจากน้ำท่วมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมรณรงค์ทั้งการกำจัดขยะ ฉีดล้างถนนและคูระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การล้างบ่อน้ำ ตัดกิ่งไม้ ให้สุขศึกษาครอบคลุมพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาซึ่งก่อนปล่อยแถวรณรงค์ในวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ สสอ.แว้ง ผอ.รพ.แว้งและคณะได้มาให้คำแนะนำแก่ทีมงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ, การล้างบ่อน้ำ งานนี้มีนายอำเภอแว้งให้เกียรติมาร่วมปล่อยแถวและลงพื้นที่รณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 12 ม.ค. 58 เวลา 13.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายเพียรชัย เสวตโสธร ปลัดเทศบาล (เลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส) และนายวิชัย ทองคำ นักบริหารงานทั่วไป เข้าอวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ตัวแทนรับมอบ), รองผู้ว่าราชการจังหวัด,ปลัดจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัดเจ้าหน้าที่ห้องท้องถิ่นจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท.จ.

วันนี้(9/1/58) ร.ร.บ้านแว้งจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงอาหารของโรงเรียน..และ ร.ร.วุฒิศาสน์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กในบริเวณโรงเรียน จำนวน 2 เวทีด้วยกัน คือเวทีประถมศึกษาและเวทีอนุบาล...ทั้ง 3 เวที มีพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจบุตรหลานกันเป็นจำนวนมาก

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง