สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยยากรบุคคล

 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

 

 

 

 

 

 

 กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                       กลับหน้าหลัก
couponcodeshosting