สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 6th - Author: NaiITservice

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                     
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
 
  ผนอัตรากำลำง 3 ปี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                กลับหน้าหลัก
couponcodeshosting