สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 23rd - Author: NaiITservice

 

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่1

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่2

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                        กลับหน้าหลัก

couponcodeshosting
สำนักงานเทศบาลแว้ง