สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 23rd - Author: NaiITservice

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

 

กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                                               กลับหน้าหลัก

couponcodeshosting
สำนักงานเทศบาลแว้ง