สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 27th - Author: NaiITservice

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     

     ปี 2562

     ด้านทะเบียนพาณิชย์

     ปี 2563

     ด้านทะเบียนพาณิชย์

     ด้านคลัง

     รอบ 6 เดือน ปี 2564

     ด้านทะเบียนพาณิชย์

     ด้านคลัง

    ด้านสวัสดิการสังคม

   ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก

   สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครึ่งปีแรก)

   สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)

 

กลับหน้าก่อนหน้านี้                                                                                                                                               หน้าหลัก

couponcodeshosting
สำนักงานเทศบาลแว้ง