สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 17th - Author: NaiITservice

นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ได้ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนผุู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแว้ง ได้มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กกำพร้า

“5 เคล็ดลับ” ขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่ ด้วยรักและห่วงใย จากเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง