สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 23rd - Author: NaiITservice

เทศบาลตำบลแว้ง ได้เปิดตลาด Night bazaar เทศบาลตำบลแว้ง ทุกวันอังคาร ขอเชิญทุกท่านแวะ ชม ชิม ช๊อป พร้อมชมการแสดงวงดนตรี ประมวลภาพตลาด Night bazaar วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อมด้วย จนท.จากรพ.แว้ง จนท.กิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ท้องถิ่นอำเภอ และอสม. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤก อัมพาต ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลแว้ง

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทน์เสรี นายกเทศมนตรีแว้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแว้ง กำลังพล ศปก.อ.แว้ง และกำนันอำเภอแว้ง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมคณะประเมิน ศปก.อ.แว้ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแว้ง (War room) อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง