สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 9th - Author: NaiITservice

วันที่ 12 ม.ค. 58 เวลา 13.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายเพียรชัย เสวตโสธร ปลัดเทศบาล (เลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส) และนายวิชัย ทองคำ นักบริหารงานทั่วไป เข้าอวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ตัวแทนรับมอบ), รองผู้ว่าราชการจังหวัด,ปลัดจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัดเจ้าหน้าที่ห้องท้องถิ่นจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท.จ.

วันนี้(9/1/58) ร.ร.บ้านแว้งจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงอาหารของโรงเรียน..และ ร.ร.วุฒิศาสน์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กในบริเวณโรงเรียน จำนวน 2 เวทีด้วยกัน คือเวทีประถมศึกษาและเวทีอนุบาล...ทั้ง 3 เวที มีพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจบุตรหลานกันเป็นจำนวนมาก

 

 หลักฐานในการจดทะเบียนพาณิชย์

   เว็บไซต์                                                                            จดทะเบียนพาณิชย์

    มอบอำนาจ                                                                         คำร้อง

    หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์                                            แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง