สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 2nd - Author: NaiITservice

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งเป็นประธานการประชุมคณะทำงานกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน แว้งที่รัก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ หอประชุมอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.
นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน แว้งที่รัก ครั้งที่ 1 โดยมี รองนายกฯ รองปลัดฯ ชมรมเดิน วิ่ง และผูู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง พร้อม รองนายกฯ รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับชมรมแพทย์แผนไทย (แบเฮง) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง