สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 25th - Author: NaiITservice

โครงการรับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ประจำปี 2558

โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ปี2558

นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้นายอัครเดช หะยีแวนอร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้งนำทีมงานกองการศึกษา(ครูศูนย์เด็ก)ซ้อมนำเสนอผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะมานียะห์ สังกัดเทศบาลตำบลแว้งเพื่อจัดมหกรรมสปสช.จ.นราธิวาส ในวันที่ 25 สค.58 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง รองนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายและผอ.กอง ร่วมประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง