สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 25th - Author: NaiITservice

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมาย ให้. รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ทั้ง2 ท่าน พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กองสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม จิตอาสา อาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดย่านการค้าและชุมชน เพื่อสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง