สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 16th - Author: NaiITservice

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มอบหมายให้ นายสวรรค์ สาและ รองปลัดเทศบาลได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพการถอดบทเรียนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ณ southern airport hotel อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง