สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล

 

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

 

 

 

 

 กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                       กลับหน้าหลัก

 

couponcodeshosting