สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 18th - Author: NaiITservice

 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

      ประจำปี 2562

            โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. คูเปิด หลังมัสยิดกำปงบารู

          โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ลซอยนราสันติฝั่งขาว

          โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอลนราสันติฝั่งซ้าย

          โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนวุฒิศาสตร์ 1ซอย1

          โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสายปะจูเย็งอุทิ

ประจำปี 2563

           โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายสุไหงโกลก - แว้ง ช่วงหน้าวัดเขาเข็มทอง 

        โครงการบุกเบิกถนนสายแยกจากถนนบุกเบิกกำปงบารู – คลองแว้ง 

        โครงการก่อสร้างคูระบาลน้ำ คสล.สายหมอกีน๊ะ – สะบารัง

        โครงการก่อสร้างคูระบาลน้ำ คสล.สายซอยละหาร

           โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายสุไหงโกลก-แว้ง บริเวณหน้าวัดเขาเข็มทอง

         โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนกีรออาตี

          โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องครัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง

          ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลแว้ง

          โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแว้ง

          โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง

couponcodeshosting