สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 25th - Author: NaiITservice

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนเทศบาลตำบลแว้ง ครั้งที่ 5/2563

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

 

 

 

กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                                               กลับหน้าหลัก

couponcodeshosting