สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 17th - Author: NaiITservice

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้ร่วมพิธีถวายสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้ นายอนิรุทธฺ์ แวเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลฯ และปลัดเทศบาลฯ ได้ร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้ง 39 ประจำปี 2561 (ครั้ง 1 ) ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ TK Park เทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติ ปี 61 และการทำร่างเทศบัญญัตฺ ปี 62 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting

หนังสือราชการ/เอกสารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลังรูปภาพ เทศบาลตำบลแว้ง