สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 26th - Author: NaiITservice
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2563 
   เดือน พฤศจิกายน 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
   เดือน ธันวาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
   เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
   รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
 

รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
 
 รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
 เดือน พฤศจิกายน 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เดือน ธันวาคม 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
  เดือน มกราคม 2565 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 รุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
 

  กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                         กลับหน้าหลัก
 
 


couponcodeshosting