สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 9th - Author: NaiITservice

 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดประจำปี

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหารจัดหาพัสดุประจำปี 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลับก่อนหน้านี้                                                                                                                                                                       กลับหน้าหลัก
couponcodeshosting
สำนักงานเทศบาลแว้ง