พิมพ์ 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:00 น รองนายกเทศมนตรีตำบลแว้งทั้ง 2 ท่าน ได้ให้กำลังใจกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในโครงการกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอแว้งประจําปี 2563 ณสนามกีฬาโรงเรียนรอมาเนียอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส # ทีมรวมเทศบาลสู้ๆ