พิมพ์ 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวอนุชฎา สาเฮาะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เข้าพบ นายบัณฑิต สติรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแว้ง พร้อมคณะครู เพื่อถือโอกาสพบปะและขอสนับสนุนข้อมูลทางการศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี