สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 5th - Author: NaiITservice

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรี ร่วมละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์)แรก หลังจากมาตรการผ่อนปรนเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ตามแนวทางป้องกันการระบาดของโรค covid 19 ณ มัสยิดตาราม อำเภอแว้ง

couponcodeshosting