สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 5th - Author: NaiITservice

นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราะมานียะห์ ดำเนินการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในช่วงปิดการเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่วันที่18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

couponcodeshosting