สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 5th - Author: NaiITservice

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มอบให้นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาลตำบลแว้งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting