สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Friday the 5th - Author: NaiITservice

วันที่18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มอบหมายให้นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาลตำบลแว้งเข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอแว้ง

couponcodeshosting