สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 30th - Author: NaiITservice

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมซักซ้อมในการดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting