พิมพ์ 

 

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้นายพิเชฐ บุญลึกปลัดเทศบาลตำบลแว้ง ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งให้คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดนราธิวาส