สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 30th - Author: NaiITservice

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีรเทพนราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมาย นางยูไลนี สาและ เข้าร่วมประชุมโครงการการจัดการรายกรณีผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ห้องประชุมสิรินธร โรงพยาบาลแว้ง

couponcodeshosting