สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 30th - Author: NaiITservice

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้นายพิเชฐ บุญลึกปลัดเทศบาลตำบลแว้งเข้าร่วมประชุมประจำเดือน โดยมีผู้เข้าร่วมประประชุม ประกอบด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่าย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting