สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Monday the 30th - Author: NaiITservice

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้นายสวรรค์ สาและ รองปลัดเทศบาลตำบลแว้ง เป็นวิทยากรการจัดการขยะ ณ ชุมชนบูเก๊ะตา จัดโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

 

 

couponcodeshosting