สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 7th - Author: NaiITservice

 

วันที่17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มอบหมายให้ นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) เป็นคณะกรรมการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ณ สำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting