สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 28th - Author: NaiITservice

 

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลตำบลแว้ง และพนักงานเทศบาลตำบลแว้ง นำกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ นายอนิรุทธ์ แวเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี ตำบลแว้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.15 น. ตัวแทนบริษัท ทรีบอรดแบนด์ 3BB นำกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting