สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 28th - Author: NaiITservice

 

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอเนอร์จี จำกัด นำกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลตำบลแว้ง และพนักงานเทศบาลตำบลแว้ง นำกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง และ อัครเดช หะยีแวนอร์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลแว้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น.นายจีรพงษ์ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการกองเทศบาลตำบลแว้ง และพนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลแว้ง นำกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น.นางสุจินดา จีนช่วย คุณครูศูนย์เด็กเทศบาลตำบลแว้ง นำกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง

 

 

 

 

couponcodeshosting