สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Tuesday the 28th - Author: NaiITservice

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มอบหมายให้ นายอัครเดช หะยีแวนอร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมกิจกรรมงานวันเด็ก ปี2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแว้ง

 

couponcodeshosting