สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 6th - Author: NaiITservice

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้พนักงาน กองงานศึกษา พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส (พมจ.)และโรงพยาบาลแว้ง เข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพ นางนินะ นิมะ ผู้สูงอายุ110 ปี ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

couponcodeshosting