สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 6th - Author: NaiITservice

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้นายอนิรุทธ์ แวเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อแสดงออกถึงความสำคัญของ "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" และเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting