สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 6th - Author: NaiITservice

วันที่14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มอบหมายให้นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กกลุ่มอายุ ๑-๑๒ ปี ทั่วประเทศ โดย นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอำเภอแว้ง

 

 

couponcodeshosting