สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 30th - Author: NaiITservice

11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายสวรรค์ สาและรองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 ระหว่างวันที่11 - 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี

couponcodeshosting