สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 27th - Author: NaiITservice

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มอบหมายให้ นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาลเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กบอ.สัญจร ณ ฟาร์มตัวอย่างเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting