สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 27th - Author: NaiITservice

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง ได้มอบหมายให้นายพิเชฐ บุญลึก ปลัดเทศบาลตำบลแว้ง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อแสดงออกถึงความสำคัญของ "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" และเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting