สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Thursday the 27th - Author: NaiITservice

 

 วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความรู้ ด้านการดับเพลิง ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.แว้ง) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting