สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 19th - Author: NaiITservice

                                                                                 

 

                 

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง มอบหมายให้นายสวรรค์ สาและ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมดำเนินโครงการ"นราสะอาด นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ปี 2562 MOU Narathiwat Say No To Foam " ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

couponcodeshosting