สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 6th - Author: NaiITservice

                             

 

         

               วันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้เข้าร่วม เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการขยะครัวเรือนและชุมชน แก่คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลแว้ง ณ ห้องประชุมเข็มทอง

 

couponcodeshosting