สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Saturday the 21st - Author: NaiITservice

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

          

                    

 

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
         นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภา    สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

couponcodeshosting