สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
Wednesday the 19th - Author: NaiITservice

 

                                     

                                                                                

        

                                               

            วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายวีรเทพ นราวิทย์เสรี นายกเทศมนตรีตำบลแว้งได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ กบอ.สัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 11/2561 เพื่อหารือหัวหน้าส่วนข้าราชการ ตลอดจนการรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาศาสตร์ บ้านกูแบบาเดาะ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

couponcodeshosting